NĂNG LỰC PHÁT TRIỂN

Nếu chương trình "Lãnh đạo tạo Đột phá" tập trung về khai phá năng lực tiềm năng, tìm kiếm các giá trị cốt lõi để người quản lý/ lãnh đạo hiểu rõ bản thân, từ đó tạo ảnh hưởng tích cực đến đội ngũ, thì chương trình Lãnh đạo và Quản lý hướng đến Hành động và Kết quả“ (LMAR – Leadership & Management towards Actions and Results) tập trung phát triển tối đa hai cán cân cân bằng "Lãnh Đạo" (hướng đến con người) và "Quản lý" (hướng đến quy trình).

Chương trình tập trung vào việc phát triển những kỹ năng, quy trình và hệ thống lãnh đạo nền tảng cho những người đang ở vị trí quản lý, hướng tới mục tiêu đổi mới, phát triển tầm nhìn lãnh đạo, phát triển chiến lược và kiểm soát hiệu quả các quy trình nội bộ.

Tầm nhìn cá nhân & công ty 
Hoạch định 
Động viên
Giá trị cốt lõi bản thân 
Kiểm soát thực hiện công việc 
Ủy thác công việc
Đồng cảm 
Huấn luyện 
Xử lý sai sót
Quản lý thời gian 
Giải quyết vấn đề 
Giao tiếp lãnh đạo
Đổi mới 
Ra quyết định 
Điều hành cuộc họp

MỤC TIÊU ĐỘT PHÁ

Ra quyết định đúng đắn và kiểm soát thời gian hiệu quả

Lập kế hoạch, tổ chức và phối hợp nhằm đạt mục tiêu đề ra

Gắn kết chặt chẽ tầm nhìn vào từng hoạt động của tổ chức

Phát triển chiến lược và kiểm soát quy trình đổi mới

Truyền tải thông điệp rõ ràng, súc tích và điều hành cuộc họp hiệu quả

Xử lý sai sót và trao quyền để phát triển tiềm năng nhân viên

Phát triển đội ngũ nhân viên chủ động, sáng tạo, cam kết

HO CHI MINH

08:30 - 17:30 

Đang cập nhật

04 ngày 

LỊCH CHƯƠNG TRÌNH

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN NGAY

THÁNG 12

Chuyên Gia Huấn Luyện: Trương Minh Tứ

LỢI ÍCH ĐỘC ĐÁO

Mô hình biến đổi

Giúp học viên có thể tạo ra sự thay đổi trong cả cảm xúc/tư duy và hành vi biểu hiện trong những tình huống thực tiễn được cam kết.

Phương pháp nhìn nhận những giá trị "bên trong"

Giúp học viên khai mở thế giới nội tâm nhằm nâng cao và củng cố niềm tin tuyệt đối vào bản thân.

Phương pháp "Huấn luyện ngay tại thời điểm"

CGHL chỉ ra các thói quen/khuynh hướng chưa hiệu quả, định hướng/chỉnh sửa và hướng dẫn cách thực hiện ngay lập tức.

CHI TIẾT HỌC PHẦN

Học phần 01
Phát triển nền tảng lãnh đạo
Học phần 02
Quản lý thời gian & đạt được mục tiêu công việc
Học phần 03
Nắm bắt quy trình đổi mới
Học phần 04
Thành thạo quy trình hoạch định
Học phần 05
Quy trình kiểm soát thực hiện công việc
Học phần 06
Quy trình huấn luyện và đánh giá
Học phần 07
Phân tích vấn đề và ra quyết định
Học phần 08
Động viên, nhìn nhận tiềm năng con người
Học phần 09
Thực hiện quy trình uỷ thác công việc
Học phần 10
Xử lý sai sót
Học phần 11
Giao tiếp để lãnh đạo
Học phần 12
Điều hành cuộc họp hiệu quả

Sau khi trải qua khóa học của Dale Carnegie, cuộc sống của tôi đã thay đổi hoàn toàn.

Warren Buffett
The chairman & CEO of Berkshire Hathaway.

WARREN BUFFETT & DALE CARNEGIE

CÁC CHƯƠNG TRÌNH TIÊU CHUẨN CÓ BẢN QUYỀN KHÁC

TAKE COMMAND

TRỤ SỞ CHÍNH
Tòa nhà Emerald
69-71 Huỳnh Tịnh Của, Phường 8, Quận 3, Hồ Chí Minh
Tel: (+84) 28 3910 5055 
VĂN PHÒNG HÀ NỘI
Phòng 1709, Tòa Nhà Prime Centre
53 Quang Trung, Hai Bà Trưng, 
Hà Nội
Tel: (+84) 24 7107 8799

Nhận Tài liệu Chuyên sâu 
và cập nhật Sự kiện mới nhất 

ĐĂNG KÝ

Đăng kí ngay để nhận tư vấn chuyên sâu từ Dale Carnegie

HOÀN TẤT ĐĂNG KÝ